slendeitru


1. Uvodne določbe

Splošni pogoji uporabe spletnega portala boston.si opredeljujejo pogoje uporabe portala boston.si in vseh njegovih delov.

Splošni pogoji uporabe spletnega portala boston.si veljajo za vse vrste obiskovalcev: 
- neregistrirane anonimne obiskovalce - goste, 
- brezplačno registrirane obiskovalce - uporabnike
- in naročniške uporabnike - člane. 


Ta pravila predstavljajo pogodbo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Če se izkaže, da kateri del ni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, se ta del ne uporablja. Namesto njega se uporabijo zakonite določbe, ki so najbližje namenu neveljavnega dela.

Avtorji spletnega mesta Boston.si si pridržujemo pravico do spremembe splošnih pogojev uporabe spletnega portala boston.si. Za obiskovalce boston.si so ti splošni pogoji uporabe zavezujoči v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe sproti spremljate. Z uporabo boston.si obiskovalci potrjujejo in izkazujejo, da so seznanjeni s temi pogoji in da se z njimi strinjajo. Uporaba boston.si v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Obiskovalec, ki uporablja spletne strani boston.si na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

2. Podatki o lastniku portala boston.si 
(v nadaljevanju lastnik boston.si)

Boston.si
Ajda Gregorčič in MItja Jecelj

Odgovorna in kontaktna oseba: Ajda Gregorčič in Mitja Jecelj, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

3. Pomen pojmov

Spletni portal boston.si obsega vsebino spletnih strani na naslovu www.boston.si, ki so dostopne vsem obiskovalcem boston.si: gostom, uporabnikom in članom. Vsebina spletnega portala boston.si so predvsem informacije za ljubitelje psov pasme boston terier.

Obiskovalec boston.si je vsak, ki obišče in uporablja boston.si, ne glede na njegov status.

Gost - neregistriran anonimen obiskovalec (v nadaljevanju 'gost') je oseba, ki brez registracije in brez prijave dostopa do spletnih strani spletnega portala boston.si in jih uporablja v skladu s temi splošnimi pogoji.

Uporabnik - brezplačno registriran uporabnik (v nadaljevanju 'uporabnik') je oseba, ki je izvedla postopek registracije z uporabniškim imenom in geslom za dostop do spletnega portala boston.si in podatkov, namenjenih brezplačno registriranim uporabnikom.

Uporabniško razmerje je dogovor o uporabi storitev spletnega portala boston.si, ki ga sklenejo avtorji spletnega mesta Boston.si in uporabnik.

4. Obveznosti lastnika boston.si in obveznosti obiskovalca

Vse informacije in gradiva na boston.si so poljudne in zgolj informativne narave. Vsebina nikakor ni nadomestek strokovnemu kinološkemu ali veterinarskemu nasvetu. Obiskovalec je dolžan vedno poiskati nasvet pri izbranem strokovnjaku osebno in se ne zanašati na ažurnost in pravilnost informacij na boston.si.

Informacije, vsebine, mnenja, sporočila ali storitve na boston.si lahko vsebujejo netočnosti in tipkarske napake. Lastnik boston.si si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti, izbrisati, skriti, premakniti, ponovno prikazati ali popraviti katerokoli informacijo, mnenje, vsebino, sporočilo ali storitev na boston.si.

Lastnik boston.si ne prevzema nobene obveznosti ali odgovornosti za okvare ali poškodbe živali, oseb ali lastnine, ki bi izvirale iz kakršnekoli uporabe kateregakoli proizvoda, nasveta, mnenja, informacije, ideje ali navodila, ki ga vsebuje predstavljeni material na boston.si.

Odgovornost lastnika boston.si za škodo, ki bi obiskovalcu nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali drugače neustreznih podatkov oz. storitev na boston.si, je v celoti izključena. Obiskovalci na portalu objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Stališča in mnenja avtorjev na teh spletnih straneh niso nujno hkrati tudi stališča lastnika boston.si.

Lastnik boston.si nima nobene obveze do nadzora vsebin, ki jih objavljajo obiskovalci na boston.si in vseh njegovih delih (tudi v zasebnih sporočilih in drugih komunikacijskih storitvah). Lastnik boston.si in z njegove strani pooblaščeni moderatorji si pridržujejo pravico spremeniti, zavrniti objavo ali zahtevo za izbris, izbrisati ali premakniti katerokoli vsebino, mnenje, sporočilo ali informacijo v delu ali celoti iz kakršnegakoli razloga ter brez predhodnega opozorila.

V primeru, da je lastnik boston.si opozorjen, da je na boston.si (v kateremkoli delu ali njegovi komunikacijski storitvi) kakšna vsebina, mnenje, sporočilo, informacija ali povezava, ki ni v skladu s temi splošnimi pravili ali je v nasprotju z veljavno zakonodajo, se zavezuje, da bo takšno vsebino, mnenje, sporočilo, informacijo ali povezavo umaknil v roku 24 ur od prejema obvestila.

Obiskovalec se z uporabo boston.si zavezuje, da bo uporabljal storitve za objavljanje, pošiljanje in sprejemanje sporočil in vsebin, ki so primerne in ustrezajo določeni storitvi, področju, skupnosti ali drugi obliki in prostoru sporočanja oz. prenosa vsebin.

Obiskovalec prevzema odgovornost za vsako informacijo, mnenje, sporočilo in vsebino, ki jo objavi s pomočjo storitev boston.si in vseh njegovih delov.

Obiskovalec se zaveda, da sporočila, mnenja, informacije in druge vsebine, posredovane na boston.si in v vseh njegovih delih niso privatnega značaja in jih lahko vidijo, preberejo ali snamejo drugi uporabniki brez njegovega vedenja. Lastnik boston.si, skrbniki sistema in moderatorji vseh komunikacijskih storitev ne kontrolirajo, odobravajo in se nujno ne strinjajo z vsebinami, mnenji, sporočili in informacijami, ki jih objavijo, nalagajo ali kako drugače razširjajo s pomočjo komunikacijskih storitev portala boston.si obiskovalci, niti ne sprejemajo kakršnekoli odgovornosti s tem v zvezi.

Lastnik boston.si se bo trudil za optimalno delovanje spletnega portala boston.si vse dni v letu, ne prevzema pa nikakršnih odgovornosti ali garancij za nemoteno uporabo portala boston.si in vseh njegovih delov. Lastnik boston.si s sodelavci, ki so lahko tako fizične kot pravne osebe, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij ali gradiv na boston.si.

Lastnik boston.si tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme ali druge opreme, s katero je mogoče dostopati do portala boston.si, zaradi obiska na portalu ali kakršnekoli njegove uporabe.

5. Zasebnost in varovanje osebnih podatkov

Vsak obisk na spletnem portalu boston.si se lahko beleži v piškotkih. Piškotki se uporabljajo za prepoznavanje obiskovalcev, ki so že obiskali portal boston.si, ter jim omogočajo lažji dostop in uporabo portala. Te informacije se zbirajo v skupno zbirko in ne na ravni posameznega obiskovalca strani. Navedene podatke bo lastnik boston.si uporabljal samo za lastno statistiko. 

Osebni podatki so informacije, ki jih posreduje obiskovalec ob registraciji na boston.si.

Obiskovalec ob registraciji navede sledeče podatke:
1. sklop: uporabniško ime, geslo in email naslov
2. sklop: ime in priimek

Prvi sklop podatkov je namenjen prijavi na boston.si, drugi sklop pa izkazuje resnost namena prevzemanja odgovornosti.

Uporabniško ime, geslo v šifrirani obliki in email naslov so del baze uporabnikov boston.si za dostop uporabnikov do storitev portala boston.si. Te podatke lastnik boston.si uporablja izključno samo za komunikacijo z uporabniki, če je potrebna, in za občasno pošiljanje informativnih email sporočil vsem uporabnikom boston.si. Od sprejemanja teh sporočil se vsak uporabnik lahko v vsakem trenutku odjavi, za kar so navodila navedena v vsakem informativnem email sporočilu.

Ime in priimek uporabnika sta podatka, ki se nikjer in na nikakršen način ne zbirata v seznam ali bazo ali kako drugače obdelujeta, temveč ostaneta v arhivu email sporočil na naslovu lastnika boston.si. S tema dvema podatkoma lastnik boston.si ravna v skladu z internimi akti o varovanju osebnih podatkov in elektronske korespondence.

Poleg zgoraj navedenih podatkov, ki jih ob registraciji posreduje sam uporabnik boston.si, se v ozadju v dnevniških datotekah beležijo tudi nekateri drugi podatki (IP naslov, datum in čas objave, kategorija uporabnika, število objav in drugi statistični podatki), ki jih lastnik boston.si hrani za nedoločen čas.

Lastnik boston.si ne objavlja ali razkriva nobenih osebnih podatkov članov, razen če to v svojem profilu ali drugje storijo uporabniki sami ali če je takšna objava sestavni del storitev na boston.si.

Lastnik boston.si se obvezuje, da bo vse osebne podatke, ki so mu jih obiskovalci posredovali, trajno varoval kot poslovno skrivnost in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) in ostalo veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter izključno samo za lažjo komunikacijo s člani ter izdajo računov.

Lastnik boston.si tretjim osebam ne bo posredoval nobenih podatkov o obiskovalcih, ne glede na njihov status.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam s skrbjo za varnost svojega email računa in ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Lastnik boston.si si pridržuje pravico posredovati vse njemu znane podatke o uporabnikih boston.si sodišču ali organom pregona v primeru, da za to obstaja zakonska obveznost ali/in za zaščito, ter obrambo pravic in lastnine lastnika boston.si.

6. Varstvo avtorskih in sorodnih pravic

Spletni portal boston.si vsebuje grafične, slikovne in tekstovne avtorske prispevke, dokumente, zbirke dokumentov, zbirke podatkov in informacij, ustvarjena kazala in podobno. Vsi ti elementi so varovani v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-UPB1).

Obiskovalci boston.si smejo uporabljati informacije in podatke, vključene v spletni portal boston.si, le za svoje osebne in nekomercialne potrebe. Objava kateregakoli dela vsebine ali v celoti je prepovedana, razen pod naslednjimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni v vseh treh točkah:
a. da dobi obiskovalec izrecno pisno dovoljenje od lastnika boston.si,
b. da je ob objavi na spletu naveden jasno viden vir in aktivna povezava na www.boston.si, ob objavi v tiskanih medijih pa www.boston.si,
c. da je ob objavi navedeno ime avtorja izvirnega članka, prispevka, mnenja, fotografije ...

Objava informacij, pridobljenih na boston.si ali kateremkoli njegovem delu, v medijih, je dovoljena izključno ob navedbi imena in aktivne povezave www.boston.si.

Naslove novic, člankov, prispevkov, sporočil, informacij in drugih vsebin ter povezave na izvirnike na boston.si je dovoljeno objavljati, če sta izpolnjena sledeča pogoja:
a. ob objavi je navedena in jasno vidna aktivna povezava www.boston.si,
b. uporabnika objavljena povezava vodi do vsebine na boston.si v samostojnem oknu, kjer so vidne vse grafične in prepoznavne oznake boston.si in ne kot del druge strani, oz. je mogoč preklop na samostojno okno.

Obiskovalci boston.si ne smejo s spletnega portala boston.si uporabljati, kopirati ali posredovati naprej znatne količine podatkov in informacij ali strukture baz, kazal in podobno z namenom kakršnekoli nadaljnje uporabe in na način in v obsegu, ki bi škodoval spletnemu portalu boston.si in lastniku.

Obiskovalci boston.si odgovarjajo za vso morebitno škodo, ki bi nastala lastniku spletnega portala boston.si zaradi prej navedenih kršitev avtorskih pravic.

7. Uporaba portala

Gost - Anonimen neregistrirani obiskovalec spletnega portala boston.si postane vsak obiskovalec takoj po prihodu na spletni portal boston.si.

Uporabnik - Brezplačno registriran uporabnik boston.si postane vsak anonimen neregistriran obiskovalec boston.si, ki opravi postopek registracije.

Lastnik boston.si si pridržuje pravico brez pojasnila zavrniti katerokoli registracijo.
Po posredovanju podatkov in potrditvi registracije se obiskovalec lahko prijavi v sistem kot registriran uporabnik.

Uporabniško ime in geslo mora uporabnik hraniti kot poslovno skrivnost in ju ne sme posredovati tretjim osebam. V primeru zlorabe lahko lastnik boston.si uporabniško ime in geslo brez predhodnega obvestila uporabnika nemudoma ukine.

Lastnik boston.si ne odgovarja za morebitno zlorabo uporabniškega imena oziroma gesla s strani nepooblaščenih uporabnikov oz. tretjih oseb.

Podatki, ki so potrebni za registracijo (uporabniško ime, geslo in email naslov), in podatki, ki se hranijo sistemsko (IP naslov, čas objav) ostajajo aktivni za nedoločen čas. Uporabnik sicer lahko pisno zahteva izbris svojega uporabniškega računa, lastnik boston.si pa si pri tem pridržuje pravico do odločitve o izbrisu. Pri tem prvenstveno odloča zagotavljanje varnosti in samega delovanja storitev boston.si. Lastnik boston.si neaktivnih uporabnikov ne briše.

Član

Član je uporabnik, ki sklene z lastnikom boston.si uporabniško razmerje za uporabo storitev boston.si. 

Podpora

Lastnik boston.si zagotavlja članom brezplačno tehnično podporo pri uporabi in objavah boston.si preko elektronske pošte na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali preko komunikacijskih poti na portalu boston.si (javna, članska ali zasebna sporočila na boston.siu). Lastnik boston.si se bo trudil, da bo pomoč učinkovita in čim hitrejša.

Pritožbe in spori

Lastnik boston.si spoštuje veljavno zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svoje dolžnosti in reševati sporne primere strpno in odgovorno ter v skladu z veljavno zakonodajo. Pritožba se odda preko elektronske pošte na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

spletno mesto Boston.si - 12.november 2014


boston.si © 2016 GRECO d.o.o. | Ultrasplet.net  logo-greco logo-ultrasplet